Localización

MAPA

Posición en Google Earth:

MAPA 3D

Posición GPS: Lat: 36°54'12.00"N Long: 4° 7'14.10"O